Parrukkier

246, Triq il-Vitorja, Qormi, Malta, QRM 2503