A M Quercia

42, Triq il-Kullegg l-Antik, Sliema, Malta, SLM 1374