Anastasi Panini

19, Triq il-Merkanti, Valletta, Malta, VLT 1171