Barbros group

Tal-Barrani, Ghaxaq, Malta, ZTN 9022