Bonello, Charles

37, Harvest View, Triq Guze' Ellul Mercer, Dingli, Malta, DGL 1119