Borg Stephen

Triq Ta' Karkar, Xaghra, Gozo, Malta, XRA 2234