Borvin Aluminium Ltd

Plot 141, Triq Hal-Qormi, Qasam Industrijali, Luqa, Malta, LQA 3000