Buttigieg, Pierre

Triq is-Salib ta' l-Imriehel, Qasam Industrijali, Mriehel, Birkirkara, Malta, BKR 3000