Cachia Leo

Lemirtriq It-Tiben, Marsaskala, Malta, ZBR 10