Cellcom

227, Triq Haz-Zabbar, Malta, FGR 1010
Opening hours
Mon-Fri 9:00am-2:00pm & 4:00pm-7:00pm
Sat 9:00am-2:00pm