Central Power Installations Ltd

Schemson, Triq tal-Barrani, Tarxien, Malta, TXN 9020