Dainty Boutique

85, Triq Gorg Borg Olivier, Mellieha, Malta, MLH 1022