Dalli, Ronald

153, White Dove, Triq Lia, Zabbar, Malta, ZBR 1410