Debattista, Richard

1, Triq il-Kwartieri Militari, Hal Farrug, Luqa, Malta, LQA 3213