Demolition Works

174, Vjal il-Wiehed u Ghoxrin ta' Settembru, Naxxar, Malta, NXR 1014