Diamond Wash

Triq Testaferrata, Gzira, Malta, XBX 1401