Gerada, Joseph

Dar Tal-Grazzja, Triq San Leonardu, Kalkara, Malta, KKR 2300