Ulysses Apart Hotel

Gostra St., Xlendi Bay, Xlendi, Gozo, Malta, XLN 1070